Αξιολόγηση δράσεων

Όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, προχωρούμε σε:

  • αξιολόγηση των δράσεων της προηγούμενης περιόδου (Σεπτέμβριος 2018 έως Ιούλιος 2019) και
  • καθορισμό των προτεραιοτήτων για τις μελλοντικές μας δράσεις,

μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου που σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2019 (ενόψει της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου).

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι!