Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Για ένα Περιβάλλον Χωρίς Καπνό»

Η συλλογή υπογραφών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Για ένα Περιβάλλον Χωρίς Καπνό και για την Πρώτη Ευρωπαϊκή Γενιά χωρίς καπνό έως το 2030» έχει αρχίσει από τις 16 Ιανουαρίου 2023 και θα είναι ανοικτή για ένα χρόνο.

Από την Ελλάδα πρέπει να συγκεντρωθούν 14.805 υπογραφές. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://tfe-el.ensp.network/, κλικάρετε στην ένδειξη «Υπογράψτε τώρα» και διαλέξτε τα ελληνικά στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης ...