Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 3ης Οκτωβρίου 2018.

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 3ης Οκτωβρίου 2018.