Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2019