Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου μας που θα γίνει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου ώρα 18:30 στο Λεκτόριο (Μίνωος 31) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Η προτεινόμενη ημερησία διάταξη είναι η εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα-Πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση ημερησίας διάταξης
  3. Απολογισμός δράσεων και οικονομικός ισολογισμός
  4. Προγραμματισμός δράσεων επόμενης περιόδου και προϋπολογισμός
  5. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου:
    • Επίτιμα μέλη
    • Συνδρομές
  6. Διάφορα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 5 παράγραφος 9), στη γενική Συνέλευση «δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα ταμειακά».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας.