Ακαπνίστας

«Μαθαίνω να μην καπνίζω» και «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα»

Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» στο πλαίσιο της δράσης του για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και περιορισμού του καπνίσματος πραγματοποιεί τις εξής δράσεις: 

 1. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά σχολεία (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Γυμνάσια του νομού Χανίων με θέμα «Μαθαίνω να μην καπνίζω». Οι παρεμβάσεις γίνονται με την ίδια μεθοδολογία και συμπληρωματικά προς τις αντίστοιχες παρεμβάσεις της «SmokeFreeGreece», ιδίως για σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκτός της πόλεως των Χανίων.
 2. Σχολικό διαγωνισμό με θέμα «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα». Στο διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 
Στόχος του διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τα παιδιά: 
 • να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους (αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους) στους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και
 • να δραστηριοποιηθούν ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους. 
Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι όροι συμμετοχής σε αυτόν και η κριτική επιτροπή. Προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής: 20 Μαΐου 2020.

Για την οργάνωση των παρεμβάσεων ή/και διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο «Ακαπνίστας» στην διεύθυνση akapnistas@gmail.com.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα

Με βάση την έγκριση της σχετικής δράσης από το Τμήμα Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας του Υπουργείου Παιδείας (Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 185159/Δ7 της 25-11-2019), ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» προκηρύσσει σχολικό διαγωνισμό με τίτλο «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα» για τα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετική ενημέρωση έχει ήδη αποσταλεί στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με αντίγραφο στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τα παιδιά:

 1. να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους (αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους) στους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και
 2. να δραστηριοποιηθούν ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (μόνο η 5η και 6η τάξη) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο ομάδα υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου ή καθηγητή.
 2. Τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 σχετικό φάκελο συμμετοχής στον οποίο να περιγράφουν:
  • πώς επέλεξαν τις συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του σχολικού (ή άλλου) πληθυσμού στον οποίο απευθύνονταν,
  • πώς επέλεξαν τα μέσα (π.χ. αφίσες, τραγούδια, ταινίες μικρού μήκους, θεατρικά δρώμενα) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
  • πώς αξιολόγησαν τη διείσδυση του μηνύματος στον σχολικό ή άλλο (π.χ. γονείς) πληθυσμό,
  • τεκμήρια για την ίδια τη δράση (π.χ. αφίσες, ηχογραφήσεις, ταινίες μικρού μήκους, βιντεοσκοπήσεις από θεατρικά δρώμενα).
 3. Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με τα πλήρη στοιχεία της ομάδας (Σχολείο, Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπεύθυνου καθηγητή, ονόματα των μελών της ομάδας και καθήκοντα) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση akapnistas@gmail.com (προτιμάται) ή
  • με μήνυμα στο Facebook στη σελίδα Ακαπνίστας (@akapnistas) ή
  • με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Ακαπνίστας, φρ/δι Συλλόγου Ορίζοντας Μανουσογιαννάκηδων 17, 73136 Χανιά.
   Θα αποσταλεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής. Το υλικό θα επιστραφεί στις ομάδες μετά την αξιολόγηση.
 4. Κάθε φάκελος θα παίρνει ένα κωδικό και θα αποστέλλεται στην Κριτική Επιτροπή για το αδιάβλητο του Διαγωνισμού. Οι φάκελοι θα κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που τους έχει υποβάλλει (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
 5. Θα βαθμολογηθούν:
  • Η φάση της προετοιμασίας (με άριστα το 10) με αξιολόγηση της έρευνας που έγινε για την επιλογή των μέσων ευαισθητοποίησης ανάλογα με το κοινό-στόχο και τους διαθέσιμους πόρους, την κατανομή της εργασίας, και γενικά τον προγραμματισμό της δράσης. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 25% στην τελική βαθμολογία.
  • Τα ίδια τα μέσα ευαισθητοποίησης (με άριστα το 10) με αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του μηνύματος, της δυσκολίας υλοποίησης, της διάρκειας της δράσης. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 50% στην τελική βαθμολογία.
  • Η φάση της αξιολόγησης της διείσδυσης του μηνύματος στο κοινό-στόχο (με άριστα το 10), με βάση τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 25% στην τελική βαθμολογία.
 6. Ο φάκελος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία θα λάβει βραβείο ενώ θα δοθούν και έπαινοι. Τέλος οι καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν στα Χανιά στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» που θα περιλαμβάνει και συναυλία. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο ιστολόγιο του Συλλόγου https://akapnistas.blogspot.com

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δημήτρης Κοτζαμπασάκης     Παναγιώτης Αλεβαντής
Πρόεδρος                                Γραμματέας
κινητό 69 7201 3505               κινητό 69 7428 9919

Κριτική Επιτροπή
 1. Αναστασοπούλου Αθανασία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
 2. Βιττωράκης Στυλιανός, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
 3. Πενταράκη Ευτυχία, Δημοσιογράφος
 4. Νταμπάκη Κατερίνα, καθηγήτρια Αγγλικών
 5. Κοτζαμπασάκης Δημήτρης, Πρόεδρος Συλλόγου Ακαπνίστας
 6. Αλεβαντής Παναγιώτης, Γραμματέας Συλλόγου Ακαπνίστας 

Οι κίνδυνοι από την νικοτίνη μέσα στο σπίτι μας

Βρέφη, παιδιά και κατοικίδια κινδυνεύουν από αποτσίγαρα και παθητικό κάπνισμα

Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το παθητικό κάπνισμα και την επικινδυνότητα των τσιγάρων, των αποτσίγαρων και των υγρών πλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. Για τους κινδύνους των παραπάνω νικοτινούχων προϊόντων οργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση:

την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 έως 20:00
στην αίθουσα Λεκτόριο, Μίνωος 31, Χανιά (με ελεύθερη είσοδο).


Γονείς και ζωόφιλοι είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση στην οποία:

 • η παιδίατρος Σπυριδούλα Μπλαζάκη – Λέκκα θα μας δώσει πρακτικές συμβουλές και τρόπους αντιμετώπισης της δηλητηρίασης από νικοτίνη, η οποία σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων αποτελεί την κύρια αιτία δηλητηριάσεων σε βρέφη και νήπια,
 • η κτηνίατρος Ελευθερία Σαριδάκη θα μας ενημερώσει για τους κινδύνους που απειλούν τους μικρούς τετράποδους φίλους μας που ζουν σε σπίτια καπνιστών, και
 • θα κόψουμε την πίτα του Συλλόγου «Ακαπνίστας».

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Απολογισμός του 2015 από το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Εγκεκριμένο από το ΕΣΡ βίντεο «Αποτσίγαρα = κίνδυνος για βρέφη και νήπια» και βίντεο με λεπτομερέστερες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση κατάποσης νικοτινούχου προϊόντος.
 • αποτσίγαρα κατασκευάζονται από ένα πλαστικό (οξική κυτταρίνη), η αποδόμηση του οποίου στη φύση απαιτεί πάνω από μια δεκαετία! Με βάση επίσημα στοιχεία, κατέχουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα σε παραλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, είναι γνωστό με βάση επιστημονικά στοιχεία ότι περιέχουν πλήθος τοξικών ουσιών για τον άνθρωπο, την χλωρίδα και την πανίδα, όπως: αρσενικό, νικοτίνη, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, χαλκό, χρώμιο, κάδμιο), πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Γι’ αυτό και η διασπορά τους στη φύση επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών ενώ είναι θανατηφόρα για τα ψάρια και για τα πουλιά!
 • Είναι γνωστό από εκτιμήσεις της καπνοβιομηχανίας ότι το 2018 καταναλώθηκαν στη Ελλάδα 16,7 δισ. (νόμιμα και λαθραία) τσιγάρα. Παράλληλα. σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 90% περίπου των τσιγάρων έχουν φίλτρο και από αυτά, τα 2/3 διασκορπίζονται ανεύθυνα στη φύση. Συνεπώς, εκτιμάται ότι το 2018 διασκορπίστηκαν στην Ελλάδα 10,2 δισ. αποτσίγαρα. Με βάση το γεγονός ότι τα 20 φίλτρα (ενός πακέτου) ζυγίζουν 3,5 gr, υπολογίζεται ότι το 2018 η ελληνική φύση «υποδέχτηκε» 2.510 τόνους αποτσίγαρα!
 • Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας». Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος, β) η ενημέρωση των μη καπνιζόντων για τα δικαιώματά τους στον καθαρό αέρα, και γ) η δραστηριοποίηση όλων για την, κατά προτεραιότητα, προστασία από το παθητικό κάπνισμα των πλέον ευάλωτων ομάδων (ανήλικοι, αλλεργικοί, καρδιοπαθείς, έγκυες, ασθματικοί κλπ.).

  Δεν εχθρευόμαστε τους καπνιστές αλλά τον βλαβερό καπνό και τα αποτσίγαρα που αφήνουν στο διάβα τους οι – αντικοινωνικοί κυρίως – καπνιστές επιβαρύνοντας τους ανυπεράσπιστους παθητικούς καπνιστές και θέτοντας σε κίνδυνο βρέφη, νήπια, ζώα, πουλιά και ψάρια.

  Ο Σύλλογος έχει ήδη στο ενεργητικό του αρκετές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως οι συναυλίες «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» (3 Ιουλίου 2018 και 30 Ιουνίου 2019), διαγωνισμοί μαντινάδας και η εκστρατεία «Καπνίζω αλλά σέβομαι – Χανιά άκαπνη πόλη».

Τσιγάρα κι αποτσίγαρα = κίνδυνος για βρέφη και νήπια

Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» επισημαίνει με ένα νέο βίντεο (και το αντίστοιχο ραδιοφωνικό μήνυμα) τους κινδύνους για τα βρέφη και τα νήπια από τσιγάρα, αποτσίγαρα και υγρά πλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία από το Κέντρο Δηλητηριάσεων (απολογισμός του 2015) όλα τα παραπάνω αποτελούν την κύρια αιτία δηλητηριάσεων από νικοτίνη σε βρέφη και νήπια. Για τη μετάδοση των παραπάνω ως κοινωνικών μηνυμάτων έχει ήδη ληφθεί η σχετική άδεια του ΕΣΡ (απόφαση 18/29.01.2020).

Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα βίντεο 3’ λεπτών με λεπτομερέστερες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση κατάποσης νικοτινούχου προϊόντος.

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που συνεργάστηκαν εθελοντικά για την δημιουργία των βίντεο:

 • Σπυριδούλα Μπλαζάκη – Λέκκα
 • Οικογένεια Κλωθάκη
 • ΕΚΑΒ Τμήμα Χανίων

  Γόπα Πρότζεκτ (ένα αντιγοπινγκ δρώμενο)  Γιατί;

  1. Τα αποτσίγαρα (κοινώς γόπες) κατασκευάζονται από ένα πλαστικό (οξική κυτταρίνη), η αποδόμηση του οποίου στη φύση απαιτεί πάνω από μια δεκαετία!
  2. Περιέχουν πλήθος τοξικών ουσιών για τον άνθρωπο, την χλωρίδα και την πανίδα, όπως: αρσενικό, νικοτίνη, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, χαλκό, χρώμιο, κάδμιο), πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες!
  3. Μαζί με τα τσιγάρα και τα υγρά πλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων αποτελούν την κύρια αιτία δηλητηριάσεων των νηπίων.
  4. Παράλληλα, η διασπορά τους στη φύση επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών ενώ είναι θανατηφόρα για τα ψάρια και τα πουλιά.
  5. Τα πεταμένα αποτσίγαρα έχουν γίνει από καιρό αναπόσπαστο στοιχείο στον αστικό ιστό, στη φύση και στις παραλίες, αφού οι αδιάφοροι πολίτες θεωρούν τασάκι, τον κόσμο που ξεκινά έξω από την πόρτα τους. 
  Σε αυτό το μείγμα εγκληματικής αδιαφορίας, απαξίωσης και ωχαδερφισμού, ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» απαντά με μια μετρήσιμη δράση ευαισθητοποίησης.

  Η δράση

  • Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου ώρα 10 το πρωί συναντιόμαστε στην παιδική χαρά δίπλα στην πύλη της Άμμου.
  • Παίρνουμε γάντια, γιλεκάκια και από ένα μπουκάλι, και μαζεύουμε αποτσίγαρα μέχρι το Καφέ του Δημοτικού Κήπου.
  • Εκεί, (όπου η δράση θα ολοκληρωθεί κατά τις 11:30) τα συγκεντρωμένα αποτσίγαρα θα ζυγιστούν και θα συγκριθούν με ογκομετρημένο δείγμα ώστε να μετρήσουμε πόσα μαζέψαμε και σε πόση ώρα.

  Μια πρωτοβουλία των «Ακαπνίστας»

  Σκοπός του Συλλόγου «Ακαπνίστας» είναι:

  • η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος, 
  • η ενημέρωση των μη καπνιζόντων για τα δικαιώματά τους στον καθαρό αέρα, και 
  • η δραστηριοποίηση όλων για την, κατά προτεραιότητα, προστασία από το παθητικό κάπνισμα των πλέον ευάλωτων ομάδων (ανήλικοι, αλλεργικοί, καρδιοπαθείς, έγκυες, ασθματικοί κλπ.).

  Ο Σύλλογος έχει ήδη στο ενεργητικό του αρκετές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως οι συναυλίες «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» (3 Ιουλίου 2018 και 30 Ιουνίου 2019), διαγωνισμούς μαντινάδας κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.akapnistas.gr/.

  Ανοικτή επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους βουλευτές

  Οκτώ σύλλογοι, αστικοί μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι ομάδες πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα, ιδίως από τον καπνό του τσιγάρου και των κάθε είδους καπνικών προϊόντων σε δημόσιους χώρους, έστειλαν σήμερα ανοικτή επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά τις Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού.

  Το κείμενο της επιστολής: